Dotace

 Podlipansko podpořilo nymburskou firmu

MAS Podlipansko je jednou ze 180 Místních akčních skupin fungujících v České republice. Město Nymburk je členem sdružení od roku 2013. Cílem MASky je mj. podpora drobného podnikání. V období 2014-2020 předpokládáme rozdělit téměř 120 mil. Kč. Pro žadatele o dotace poskytujeme bezplatné konzultace. Více informací o činnosti MAS a také dotačních příležitostech najdete na webu podlipansko.cz.

Jeden z podpořených projektů prostřednictvím MAS Podlipansko byl zrealizován přímo v Nymburce. Jedná se o projekt firmy MADOS, spol. s r.o. „Modernizace montážních a skladovacích technologií“ podpořený z Programu rozvoje venkova - operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Společnost získala dotaci na pořízení nových technologií – speciální montážní vozidlo a čtyřcestný bateriový vysokozdvižný vozík. Z celkových uznatelných výdajů projektu činí 55 % prostředků vlastní zdroje a 45 % prostředků dotace, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů. (M. Mach)