Mados Okno Profi AL

Varianta systému ASP 84+ HI určená pro použití v konstrukcích s požadavky na velmi vysokou tepelnou izolaci. Je dosažena pomocí speciální  izolační výplně uvnitř profilů a v prostoru pod izolačním sklem. Systém má tříkomorovou konstrukci profilů s drážkou pro kování standardu "euro" používanou pro okna a balkonové dveře z PVC profilů či dřeva. Ve verzi HI s uzavřenou podskelní komorou a tepelně izolační vložkou je tepelný součinitel Uf -  od 0,82W/m2K. Tříkomorová stavba profilu systému ASP 75 lze díky ztužujícím dodatečným prvkům použít pro velkorozměrové konstrukce. Konstrukční hloubka profilu rámu je 75 mm, a 84 mm pro křídlo.

Hliníkové profily
EN AW-6060 podle PN-EN 573-3 stav T6 dle PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 dle normy DIN 1725 T1, DIN 17615T1

Tepelně izplační vlastnosti
rámový součinitel prostupu tepla Uw od 0,82W/m2K.

Povrchová úprava
práškovými polyesterovými barevnými nátěrovými hmotani splňující požadavky Qualicoat, v barevných odstínech podle RAL;  lakování v barvě dřevodekoru

Těsnění
ze syntetické pryže EPDM dle normy 7863 a prováděcí normy dle ISO 3302-01, E2-01, E2.

Výplně
trojsklo a vícenásobné zasklení s jakýmkoliv druhem skla, nebo neprůhledným panelem.

Kování
Winkhaus

Galerie